Installation och underhåll av utegym

Markarbetet inför installationen av ditt nya utegym utförs av antingen Trafik & Fritid eller av egenanlitad markentreprenör. Vilket val som är bäst för dig avgörs främst av var i landet du vill installera ditt utegym.

 

SÅ INSTALLERAR MAN UTEGYM

Installationen går till enligt följande: Först schaktas erforderlig mängd befintligt material bort, därefter läggs en markduk i botten. På markduken läggs ett 200mm tjockt bärlager bestående av stenkross 0-50mm. Ovanpå bärlagret läggs 30mm med justergrus 0-16mm på hela ytan som avjämnas. På den avjämnade ytan läggs prefabricerade 120mm tjocka betongplattor ut där maskinerna sedan skall stå. Ytorna runt betongplattorna fylls upp med justergrus 0-16mm och komprimeras väl så att hela ytan blir fast och jämn. Som ytskikt kan man sedan välja konstgräs eller platsgjutet gummigranulat.

 

ERBJUDER HELHETSLÖSNING FÖR UTEGYM

Trafik & Fritid erbjuder allt som behövs för ett komplett utegym – utöver expertis, installation och själva maskinerna tillhandahåller vi såväl prefabricerade betongplattor som ytskikt. Våra kunder uppskattar att ha en samarbetspartner som kan stå för en helhetslösning. Trafik & Fritid installerar utegym i hela Sverige – fråga gärna efter referenser!

 

UTEGYM MED MINIMALT UNDERHÅLL

Underhållet är minimalt. Utegymmet från David City Line är utvecklat för nordiskt klimat och kan vid behov enkelt torkas av med en fuktad trasa. Mer underhåll än så krävs inte för träningsmaskinerna!

 

UNDERLAG FÖR UTEGYM

Ytan som utegymmet placeras på förses vanligtvis med t.ex. konstgräs eller platsgjutet gummigranulat (”Sureplay”). Dessa underlag håller bäst och längst om ytan i möjligaste mån hålls fri från organiskt material och sand/sten. Det är därför rekommenderat att, om möjligt, undvika placering direkt närhet av träd då detta föranleder ett ökat underhåll.

 

LÄS MER